Het onderwijs wordt steeds flexibeler

Zit jouw kind op de middelbare school? Of ben je juist druk bezig om een middelbare school uit te kiezen, omdat je kind bijna de overstap moet gaan maken? Dan heb je vast al gezien dat het voortgezet onderwijs momenteel in rap tempo aan het veranderen is.

Het werd tijd

In het voortgezet onderwijs ging het er eigenlijk jarenlang min of meer hetzelfde aan toe. Docenten vertelden en legden uit, leerlingen maakten huiswerk, en door middel van regelmatige toetsen werd bekeken of een leerling een en ander goed had begrepen of goed had geleerd. Was de toets achter de rug dan ging men, wat het resultaat ook was, door naar het volgende hoofdstuk om daar het kunstje te herhalen. Vak na vak, week na week.

Als iets al tientallen jaren goed gaat, waarom zou je het dan veranderen? Dat leek jarenlang het devies in het onderwijs. Tot opeens het besef kwam dat de wereld inmiddels veranderd is, en flink ook, en de middelbare school kinderen nauwelijks meer voorbereidt op wat er in hun latere leven van ze verwacht wordt. De wereld is sneller geworden, met steeds meer keuzes en mogelijkheden. Leiderschap en keuzes kunnen en durven maken wordt steeds belangrijker, net als verantwoordelijkheid durven nemen en plannen kunnen aanpassen indien nodig. Steeds meer wordt duidelijk dat een school meer moet zijn dan een plek waar kinderen de bekende vakken leren, ze moeten zich er ook vooral als mens ontwikkelen, om helemaal klaar te zijn voor de toekomst.

Flexibeler

Veel scholen zijn op dit moment bezig om hun onderwijssysteem hierop aan te passen. Hierdoor wordt het lesprogramma in veel gevallen flexibeler. Leerlingen volgen een vast aantal uren klassikaal, maar kunnen daarnaast ook extra uren reserveren voor vakken waar zij moeite mee hebben. Maar dat niet alleen! Veel scholen bieden ook de mogelijkheid om kinderen meer te leren dan alleen de bekende vakken. Talenten zijn er om verder te ontwikkelen, en dat zorgt voor een toename aan school workshops, waarin kinderen bijvoorbeeld leren programmeren, toneelspelen of muziek maken. Ook dans workshops zijn erg geliefd. Dit soort school workshops zorgen ervoor dat kinderen interesses die zij al hadden verder kunnen ontwikkelen, of misschien wel onverwacht ontdekken dat zij meer talenten hebben dan goed woordjes stampen.

Scholen worden op deze manier breder, geven kinderen meer mogelijkheden om zich op verschillende terreinen te ontwikkelen en uiteindelijk met meer dan alleen een diploma van school te gaan. Klaar om de wereld te bestormen!